HET VOORSCHRIJVEN VAN OPIUMWET MIDDELEN home ICD10: n.v.t.

Geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen staan in het kompas gemarkeerd met de letters OW. Het recept voor een opiumwetmiddel moet aan de onderstaande eisen voldoen:

1. Het recept moet de volgende gegevens bevatten:
a. de naam, voorletters, het volledige adres en telefoonnummer van de voorschrijvende arts.
b. de datum waarop het recept werd geschreven.
c. de naam van het preparaat en voluit in letters geschreven de hoeveelheid van het geneesmiddel (aantal toedieningseenheden, aantal mg).
d. de naam, voorletters en volledige adres van de patiënt.
e. een duidelijke omschrijving van de wijze van gebruik, waaruit moet blijken hoeveel de patiënt per etmaal gebruikt.
f. het aantal herhalingen moet voluit in letters worden geschreven.
   
2. Per recept mag slechts één preparaat worden voorgeschreven.
3. Het recept moet worden voorzien van een volledige handtekening van de voorschrijvende arts.
4. Het recept moet met inkt worden geschreven of het is een digitaal recept met alle gegevens.
5. Aanduidingen als gebruik bekend (S/ u.c.) en gebruik als tevoren mogen niet worden gebruikt.
6. Aanvulling van de voorraad in een artsentas of een spreekkamer geschiedt met de uitdrukking 'tot uitoefening van de geneeskunst'.
Kopieën van deze recepten worden door de apotheker opgestuurd aan de Hoofdinspecteur voor de Geneesmiddelen.
7. Een arts kan gedwongen worden een register bij te houden voor opiaten en/of amfetaminen die hij ter uitoefening van de geneeskunst heeft ontvangen.
8. In een apotheek (ook die van een apotheekhoudend huisarts) moeten registers voor in- en uitslag worden bijgehouden.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

04-04-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid