POIKILODERMA home ICD10: L81.6

Poikiloderma is gedefinieerd als een huidafwijking gekenmerkt door de combinatie van grillige gehyperpigmenteerde en gehypopigmenteerde maculae, atrophie, en teleangiëctasieën.

Poikiloderma ontstaat meestal t.g.v. blootstelling aan zonlicht (poikiloderma Civatte, erythrosis interfollicularis colli). Het kan ook ontstaan t.g.v. blootstelling aan röntgenstraling (radiodermatitis), hitte en koude, en bij sommige dermatosen zoals dermatomyositis (vooral coeur), sclerodermie, subacute LE, maculaire amyloidosis, cutaan T-cel lymfoom (mycosis fungoides), parapsoriasis (poikiloderma vascularis atrophicans). En er zijn zeldzame erfelijke huidziekten waarbij poikiloderma kan ontstaan, congenitale poikiloderma (Rothmund Thomson syndroom, ziekte van Weary, Kindler syndroom, poikiloderma met neutropenie).

Poikiloderma van Civatte Poikiloderma van Civatte Poikiloderma van Civatte
poikiloderma poikiloderma poikiloderma bij SLE


DD: REM syndroom, teleangiectasia macularis eruptiva perstans, teleangiëctasieën, poikiloderma vasculare atrophicans.

Zie verder onder poikiloderma van Civatte (erythrosis interfollicularis colli).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: poikiloderma
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: poikiloderma
SNOMED 402685001 Poikiloderma
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L57.3 Poikilodermie van Civatte
ICD10 L57.3 Poikiloderma of Civatte
SNOMED 45265000 Poikiloderma of Civatte
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: poikiloderma door radiotherapie
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: poikiloderma caused by ionizing radiation
SNOMED 403723007 Poikiloderma caused by ionizing radiation
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: poikiloderma bij connective tissue diseases
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: poikiloderma due to connective tissue disease
SNOMED 403408001 Poikiloderma due to connective tissue disease
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: poikiloderma bij sclerodermie
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: scleroderma-associated poikiloderma
SNOMED 403519001 Scleroderma-associated poikiloderma
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L93.2 Overige lokale lupus erythematosus: poikiloderma bij lupus erythematosus
ICD10 L93.2 Other local lupus erythematosus: lupus erythematosus-associated poikiloderma
SNOMED 403512005 Lupus erythematosus-associated poikiloderma
DBC 13 spacer Inflammatoire dermatosen

ICD10 C84.0 Mycosis fungoides: poikiloderma door mycosis fungoides
ICD10 C84.0 Mycosis fungoides: poikilodermatous mycosis fungoides
SNOMED 404108003 Poikilodermatous mycosis fungoides
DBC 14 spacer Maligne dermatosen

ICD10 L94.5 Poikiloderma atroficans vasculare
ICD10 L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans
SNOMED 16341002 Parapsoriasis lichenoides
DBC 14 spacer Maligne dermatosen

ICD10 Q82.8 Overige gespecificeerde congenitale misvormingen van huid: Rothmund-Thomson syndroom
ICD10 Q82.8 Other specified congenital malformations of skin: Rothmund-Thomson syndrome
SNOMED 69093006 Rothmund-Thomson syndrome
DBC 11 spacer Genodermatosen

ICD10 Q82.8 Overige gespecificeerde congenitale misvormingen van huid: Weary-Kindler syndroom
ICD10 Q82.8 Other specified congenital malformations of skin: Weary-Kindler syndrome
SNOMED 238834002 Hereditary sclerosing poikiloderma
DBC 11 spacer Genodermatosen

ICD10 Q82.8 Overige gespecificeerde congenitale misvormingen van huid: hereditary sclerosing poikiloderma of Weary
ICD10 Q82.8 Other specified congenital malformations of skin: hereditary sclerosing poikiloderma of Weary
SNOMED 403774004 Hereditary sclerosing poikiloderma of Weary
DBC 11 spacer Genodermatosen

ICD10 Q82.8 Overige gespecificeerde congenitale misvormingen van huid: poikiloderma met neutropenie Clericuzio type
ICD10 Q82.8 Other specified congenital malformations of skin: poikiloderma with neutropenia
SNOMED 772126000 Hereditary sclerosing poikiloderma of Weary
DBC 11 spacer Genodermatosen