RASH (HUIDUITSLAG) home ICD10: R21

Rash is de Engelse term voor een niet nader gespecificeerde huiduitslag (exantheem, eruptie). In de ICD10 code wordt dit omschreven als 'rash and other nonspecific skin eruption' (R21). Met een rash wordt meestal bedoeld een gegeneraliseerd maculeus of maculopapuleus erytheem, maar omdat het een niet specifieke term is kan rash gebruikt worden voor elke vorm van huiduitslag, ongeacht de efflorescenties die zichtbaar zijn. Ook de term exantheem wordt hiervoor gebruikt. Een rash of exantheem is meestal vluchtig, van voorbijgaande aard (binnen enkele dagen weer verdwenen).

Typische voorbeelden van een rash in de zin van een voorbijgaande maculeuze of maculopapuleuze eruptie zijn de huiduitslag die gezien kan worden bij virale infecties op de kinderleeftijd, maar ook bijvoorbeeld een maculopapuleuze allergische reactie op een antibioticum, en een koortsexantheem, HIV-exantheem, het vluchtig erytheem bij juveniel reuma, en de erythemen bij auto-inflammatoire syndromen. De lijst van oorzaken is zeer groot.

Zie voor meer uitgebreide DD's onder exantheem, onder efflorescentieleer, en met name onder de erythemen.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

04-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 R21 Vluchtig exantheem en overige niet-specifieke erupties
ICD10 R21 Rash and other nonspecific skin eruption
SNOMED 271807003 Eruption of skin
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven