SEPSIS home ICD10: A41.9

Bloedvergiftiging door infectie met bacteriën. De symptomen zijn (hoge) koorts, zeer ziek zijn, tensiedalingen, snelle pols. Soms verspreid over het lichaam erythemateuze macula of nodi, ecthyma, necrosen, vasculitis. De diagnose wordt gesteld op het klinisch beeld en bloedkweken. Het resultaat van bloedkweken kan niet worden afgewacht, direct starten met antibiotica.

Onbekende verwekker
Buiten het ziekenhuis opgelopen:
R/ cefuroxim iv 3 dd 1500 mg 7 tot 10 dagen.
R/ ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 7 tot 10 dagen.
R/ cefotaxim iv 4 dd 1000 mg 7 tot 10 dagen.
R/ amoxicilline / clavulaanzuur iv 4 dd 1000/200 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.

Binnen het ziekenhuis opgelopen:
R/ cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ cefotaxim iv 4 dd 1000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg 7 tot 10 dagen.

Sepsis bij neutropenie:
R/ piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg 7 tot 10 dagen.
R/ piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ imipenem + cilastine iv 4 dd 500 mg 7 tot 10 dagen.
R/ meropenem iv 3 dd 1000 mg 7 tot 10 dagen.

Sepsis bij centrale lijn:
R/ flucloxacilline iv 6 dd 1 g + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.
R/ vancomycine iv 2 dd 1000 mg 2dd + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.
R/ cefazoline iv 4 dd 1 g 4dd + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.
R/ cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.

Sepsis met tractus digestivus als vermoedelijke bron:
R/ cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ cefotaxim iv 4 dd 1000 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ amoxicilline / clavulaanzuur iv 4 dd 1000/200 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.

Sepsis met tractus urogenitalis als vermoedelijke bron:
R/ amoxicilline iv 4 dd 1000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 10-14 dagen.
R/ cefotaxim iv 4 dd 1000 mg 10-14 dagen.
R/ amoxicilline / clavulaanzuur iv 4 dd 1000/200 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 10-14 dagen + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ cefotaxim iv 4 dd 1000 mg 10-14 dagen + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ ciprofloxacine po 2 dd 500 mg 10-14 dagen.


Gerichte therapie op grond van geïsoleerde verwekker zodra mogelijk, en volgens onderstaande adviezen:
S. aureus:
R/ flucloxacilline iv 4-6 dd 1 g.

Enterococcen:
R/ vancomycine iv 2 dd 1000 mg 1 tot 2 weken.
R/ amoxicilline iv 6 dd 1000 mg 1 tot 2 weken (indien niet resistent voor amoxicilline).

Pseudomonas:
R/ ceftazidim iv 3 dd 2000 mg + tobramycine iv 1 dd 5 mg/kg 10 tot 14 dagen.
R/ piperacilline iv 3 dd 4000 mg + tobramycine iv 1 dd 5 mg/kg 10 tot 14 dagen.

Bacteroïdes fragilis (bijv. bij darmprocessen, stase, blind loop syndroom):
R/ amoxicilline iv 4 dd 1000 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.

Listeria monocytogenes:
R/ amoxicilline iv 6 dd 2000 mg 3 tot 6 weken.
R/ cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) iv 2 dd 960 mg 3 tot 6 weken bij penicillineallergie.

Streptococcus pyogenes (groep A):
R/ benzylpenicilline iv 6 dd 1 milj E + clindamycine iv 3 dd 600 mg minimaal 7 dagen.
R/ cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + clindamycine iv 3 dd 600 mg minimaal 7 dagen.

Neisseria meningitis:
R/ benzylpenicilline iv 6 dd 2 milj. IU 7 dagen. Bij penicilline resistentie:
R/ ceftriaxon iv 2 dd 2000 mg 7 dagen.
R/ cefotaxim iv 6 dd 2000 mg 7 dagen.
Meningococcensepsis is een gevaarlijk beeld dat snel aan de huidafwijkingen moet worden herkend en adequaat behandeld.

Haemophilus influenza:
R/ ceftriaxon iv 2 dd 2000 mg 7 dagen.
R/ cefotaxim iv 6 dd 2000 mg 7 dagen.
R/ amoxicilline iv 6 dd 2 g 7 dagen indien amoxicilline gevoelig.

Salmonella:
R/ ciprofloxacine iv 2 dd 400 mg 14 dagen.
R/ ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 14 dagen.

Klebsiella:
R/ cefotaxim iv 4 dd 1000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.

Clostridium difficile:
R/ metronidazol iv 3 dd 500 mg.

E. coli:
R/ ceftriaxon iv 2 dd 2000 mg.
R/ cefotaxim iv 6 dd 2000 mg.
R/ meropenem iv 3 dd 2 g.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 A40.0 Sepsis door Streptococcus, groep A
ICD10 A40.0 Sepsis due to streptococcus, group A
SNOMED 186379002 Group A streptococcal septicemia
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A40.1 Sepsis door Streptococcus, groep B
ICD10 A40.1 Sepsis due to streptococcus, group B
SNOMED 186380004 Group B streptococcal septicemia
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A40.2 Sepsis door Streptococcus, groep D
ICD10 A40.2 Sepsis due to streptococcus, group D
SNOMED 186381000 Group D streptococcal septicemia
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A40.3 Sepsis door Streptococcus pneumoniae
ICD10 A40.3 Sepsis due to Streptococcus pneumoniae
SNOMED 90849005 Pneumococcal septicemia
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A40.9 Sepsis door streptokokken, niet gespecificeerd
ICD10 A40.9 Streptococcal sepsis, unspecified
SNOMED 448418006 Sepsis due to Streptococcus
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.0 Sepsis door Staphylococcus aureus
ICD10 A41.0 Sepsis due to Staphylococcus aureus
SNOMED 186385009 Septicemia due to Staphylococcus aureus
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.1 Sepsis door overige stafylokokken
ICD10 A41.1 Sepsis due to other specified staphylococcus
SNOMED 447894003 Sepsis caused by Staphylococcus
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.2 Sepsis door niet gespecificeerde stafylokokken
ICD10 A41.2 Sepsis due to unspecified staphylococcus
SNOMED 447894003 Sepsis caused by Staphylococcus
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.3 Sepsis door Haemophilus influenzae
ICD10 A41.3 Sepsis due to Hemophilus influenzae
SNOMED 23863009 Haemophilus influenzae septicemia
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.4 Sepsis door anaëroben
ICD10 A41.4 Sepsis due to anaerobes
SNOMED 1976008 Anaerobic septicemia
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.5 Sepsis door overige Gram-negatieve organismen
ICD10 A41.5 Sepsis due to other Gram-negative organisms
SNOMED 449082003 Sepsis due to Gram negative bacteria
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.5 Sepsis door overige Gram-negatieve organismen: Pseudomonas sepsis
ICD10 A41.5 Sepsis due to other Gram-negative organisms: Pseudomonas sepsis
SNOMED 448813005 Sepsis due to Pseudomonas
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.5 Sepsis door overige Gram-negatieve organismen: Pseudomonas sepsis met ecthyma gangraenosum
ICD10 A41.5 Sepsis due to other Gram-negative organisms: Pseudomonas sepsis with ecthyma gangrenosum
SNOMED 17732003 Ecthyma gangrenosum
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.8 Overige gespecificeerde sepsis
ICD10 A41.8 Other specified sepsis
SNOMED 91302008 Sepsis
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen

ICD10 A41.9 Sepsis, niet gespecificeerd
ICD10 A41.9 Sepsis, unspecified organism
SNOMED 91302008 Sepsis
DBC 4 spacer Dermatosen door micro-organismen