ULCUS CRURIS BIJ REUMATOIDE ARTRITIS EN FELTY SYNDROOM home ICD10: M05.0

Uit de literatuurgegevens blijkt dat ulcera cruris bij reumatoïde artritis (RA) een bekend verschijnsel zijn. Goede incidentiestudies zijn schaars. In ziekenhuispopulaties blijkt 0,6-8% van de patiënten met RA tevens een ulcus te hebben. De precieze pathogenese is minder duidelijk en lijkt multifactorieel te zijn. Een deel van de ulcera, circa 20%, berust op vasculitis. Bij een deel van de ulcera die klinisch verdacht zijn voor vasculitis (uitgeponste diepe ulcera, zwarte necrose, livide randen, trage genezing) wordt histologisch geen vasculitis aangetroffen. Dat kan echter ook met het moment van biopteren samenhangen. Circa 10% is geassocieerd met het Felty syndroom (reumatoïde artritis, splenomegalie en neutropenie). Ook daarbij is de pathogenese onduidelijk. Andere oorzaken zijn pyoderma gangrenosum (geassocieerd met RA), veneuze insufficiëntie en dependency (immobiliteit, slechte kuit- en voet-spierpompfunctie door artritis van de enkelgewrichten), voetdeformiteiten, wonden en drukplekken van aangepast schoeisel, decubitus, kwetsbare huid en vertraagde wondgenezing door corticosteroïden, co-existent arterieel vaatlijden, distale neuropathie, hypercoagulabiliteit (vooral lupus anticoagulans) en secundaire infecties. Voor de DD zie de tabel differentiële diagnose van ulcus cruris.

Ulcus bij reumatoide artritis Felty syndroom en lupus anticoagulans
osteomyelitis Felty syndroom


Referenties
1. Pun YLW, Barraclough DRE, Muirden KD. Leg ulcers in rheumatoid arthritis. Med J Australia 1990:153;585-587.
2. McRorie ER, Jobanputra P, Ruckley CV, Nuki G. Leg ulceration in rheumatoid artritis. Br J Rheumatol 1994:33:1078-1084.
3. Mekkes JR, Loots MA, Van Der Wal AC, Bos JD. Causes, investigation and treatment of leg ulceration. Br J Dermatol 2003;148:388-401. PDF


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 M05.0 Syndroom van Felty, lokalisatie niet gespecificeerd
ICD10 M05.0 Felty's syndrome
SNOMED 57160007 Felty's syndrome [specific SNOMED term missing]
DBC 13 Inflammatoire dermatosen